Nieuwbouw

Het Avontuur startte onlangs met de ontdubbeling bij de jongste kleutertjes. Ieder jaar zal er een klas bijkomen van de volgende groep totdat we voor alle leerwegen een tweeklassenstructuur hebben opgebouwd. Meer kinderen vraagt uiteraard om meer plaats. De plannen voor de nieuwbouw hangen uit in de hal en kunnen steeds door iedereen worden ingekeken.

De aanbesteding is momenteel lopende (mei 2017) en we hopen op een start van de werken in september. Een nieuwbouw van dergelijke omvang zorgt uiteraard voor een grote werf op ons schoolterrein en daarvan zullen we de nodige hinder ondervinden. We zullen hier flexibel op moeten inspelen en een aantal praktische regelingen zullen regelmatig moeten worden bijgestuurd.  We zorgen er voor dat onze werking zo weinig mogelijk in het gedrang komt. Ook tijdens de werken blijft de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd zoals beschreven in onze visie.

UPDATE 6/11:

De werkzaamheden aan het gebouw aan de kant van de Berchemstationstraat zullen starten op maandag 13 november. Zoals jullie merken werd er reeds een deel van de werfzone geinstalleerd. Parkeren aan deze zijde zal niet meer mogelijk zijn.

Om het plaatsgebrek op school tijdens de verbouwingen op te vangen zal er binnenkort op de speelplaats een extra mobiele unit geplaatst worden. Verdere info volgt van zodra we zelf meer weten.

UPDATE 23/11:

Volgende week verwachten wij de plaatsing van een extra mobiele unit. 

UPDATE 16/1:

Onderaan deze pagina kan u het verslag van de infovergadering over de situatie van de mobiele units raadplegen.

UPDATE 24/1:

Tijdens de storm vorige week werd de stabiliteit van de kraan door architect, kraanman en brandweer nagezien. De brandweer had geen opmerkingen over de kraan.

Momenteel worden de funderingswerken verder uitgevoerd (zie foto).

In de loop van volgende week zal er een telescoopkraan geplaatst worden om enkele betonbalken in de fundering te plaatsen. NA deze werken zal de vloerplaat van het gelijkvloers geplaatst worden.

Jan Verret, architect en leidend ambtenaar GO!

Update 22/1:

Door de mindere weersomstandigheden worden er nu slechts beperkt werken uitgevoerd. We hopen op warmer weer zodat we geen vertraging oplopen.

Momenteel worden de welfsels van de vloer van het gelijkvloers geplaatst (zie foto).

Nadat de vloerplaat is afgewerkt zal er gestart worden met het bovengronds metselwerk van de dragende muren.

Update 31 mei

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de nieuwbouw. Momenteel is de aannemer bezig met de voorbereiding van de plaatsing van de vloerplaat van de tweede verdieping. De eerste lagen baksteen (tot op manshoogte) worden geplaatst rondom rond het gebouw. En de aannemer voorziet om een stelling en bijkomende bescherming te plaatsen ter hoogte van de mobiele units voor er gestart wordt met werken op hoogte.

Update 4 juni

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de nieuwbouw. Momenteel is de aannemer bezig met de voorbereiding van de plaatsing van de vloerplaat van de tweede verdieping. De eerste lagen baksteen (tot op manshoogte) worden geplaatst rondom rond het gebouw. En de aannemer voorziet om een stelling en bijkomende bescherming te plaatsen ter hoogte van de mobiele units voor er gestart wordt met werken op hoogte.

Update 20 december

Op 11 december 2018 was er een infoavond over de nieuwbouw. U vindt een brief met de belangrijkste info van die avond bij de downloads

Update 2 maart 2019

Op maandag 4 maart gaat de grote muur in onze polyvalente zaal eruit en zal deze ruimte dus rechtstreeks in verbinding staan met onze nieuwe inkomhal.

De sportramen en het liftje werden verwijderd, de ruimte werd leeggemaakt en er werd een stofscherm geplaatst. 

Wordt vervolgd!

Update 15 maart 2019

 

Beste ouder

 

Graag wil ik u op de hoogte brengen van de vorderingen in onze nieuwbouw en van de verbouwingen.

 

De last-minute veranderingen tijdens de krokusvakantie maakten de start voor de kinderen, leerkrachten en begeleiders van de voor- en nabewaking niet evident.
Ons ganse team heeft dan ook, samen met de scholengroep, architect en aannemer, alles op alles gezet om de schoolwerking, mét prioriteit voor de veiligheid van de kinderen, zo vlot mogelijk te laten verlopen. We deden daarom gedurende deze week nog een aantal aanpassingen in onze grote zaal en hopen dat we nu vlot en veilig de paasvakantie kunnen halen. 

 

De leerkrachten van de kleuter- en de lagere school kregen dinsdag van de architect een rondleiding in de nieuwbouw. De vorderingen zijn duidelijk zichtbaar. De afwerkingsfase komt eraan.
Het team is enthousiast over de vooruitgang en kijkt uit naar de verhuis. 

 

We laten jullie graag meegenieten van een aantal sfeerfoto’s van ons bezoek!
Het einde is in zicht… of misschien beter: de nieuwe start komt eraan.

 

Ik wens iedereen: kinderen, leerkrachten, begeleiders en ouders, te bedanken voor hun geduld, flexibiliteit, begrip en inzet.

 

Stéphanie Boxus

Directie

werfwerfwerfwerfwerfwerfwerfwerfwerfwerfwerfwerfwerf