Freinet

Wie was Célestin Freinet? 

 Freinet werd geboren in 1896 en groeide op in een boerengezin in een klein dorpje in het Zuiden van Frankrijk. In 1920 ging hij aan het werk als leraar aan de lagere school. Zijn klassen zaten overvol en er was nauwelijks leermateriaal beschikbaar. Bovendien waren de kinderen helemaal niet gemotiveerd om te leren. Hij merkte wel dat de leerlingen heel geïnteresseerd waren als ze op pad gingen buiten de school. Geleidelijk aan ontwikkelde Freinet technieken om zijn leerlingen steeds beter te betrekken. De kinderen schreven teksten, ze gingen op onderzoek uit, ze schreven zelf verslagen en maakten prachtige tekeningen. Via een drukpers maakten de leerlingen een neerslag van al hun ervaringen. Die ervaringen konden ze dan met iedereen delen, ook met mensen buiten de school. Freinet zag de school niet als een eilandje op zich maar vond het contact met de omgeving heel belangrijk. In 1966 is Célestin Freinet gestorven.    

Voor meer informatie over de visie en de technieken van Freinet kan u ons pedagogisch project raadplegen op deze website. 

“We doen als de moeders: We luisteren naar onze leerlingen die vrijuit praten en geven aan ieder de nodige aandacht. Dan, en daar begint de uiterst belangrijke taak van de leerkracht, zoeken we in die stortvloed van verhalen de uitgangspunten die ons het meest vruchtbaar lijken voor onze taak.” (C. Freinet)

freinet
freinet