Visie

Het Avontuur is een Freinetschool in beweging, waar de oorspronkelijke technieken van Freinet op een eigentijdse manier worden toegepast. 

Freinetonderwijs staat niet stil en daarom werken wij, met de Freinetpedagogie en het PPGO! als basis, aan de school van de toekomst om onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden.  
 

Ontdekken

Freinetonderwijs maakt van iedere dag een Avontuur. Met de Freinetinvarianten als uitgangspunt creëren we optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Het is in de eerste plaats door dingen te ervaren en te doen dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om als actieve burgers deel uit te maken van onze democratische samenleving. We vertrekken vanuit ervaringen van de kinderen en stimuleren zo zin in leren. Zinvol werk is de basis tot leren, begeleid door de leerkracht en binnen het kader van de leerplannen van het GO! en de eindtermen.
 

Ontmoeten

Samen school maken staat centraal in onze werking. Daarom werken wij aan een participatief klas- en schoolklimaat. Leerlingen leren in interactie met elkaar, de leerkrachten, ouders, de wereld buiten de school. We integreren coöperatief werken zo veel mogelijk in onze klaswerking. 
Ook het team is een coöperatie. Door, onder meer, samen les te geven kunnen leerkrachten hun talenten optimaal inzetten en, waar nodig, kinderen gepaste zorg bieden. 
We streven ernaar ouders te engageren om mee te leven, mee te  doen en mee te denken en creëren samenwerkingsverbanden zodat er niet naast elkaar maar mét elkaar gewerkt wordt. Een open communicatie in alle richtingen is een belangrijke motor om onze school draaiende te houden. Ouders brengen vanuit hun eigen kennis meer deskundigheid in onze school. Elk constructief idee is mogelijk het begin van een nieuwe groeispurt. Onderwijs en het pedagogisch beleid blijven echter in handen van het schoolteam. 

 

Origineel

Elke Freinetschool is uniek. Wij zoeken naar de invulling die het best past bij onze school, ons team, onze kinderen. Zo streven we naar een optimale ontwikkeling van ieder kind, maar ook van iedere leerkracht. We leggen de basis voor levenslang leren door in te zetten op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en persoonlijke capaciteiten. Iedereen krijgt de kans zijn of haar talenten te ontdekken en zijn of haar eigen groeitraject te lopen. Met het oog op een brede persoonsontwikkeling tillen we onze leerlingen graag een stapje hoger, willen we hen uitdagen om nieuwe dingen te ontdekken, zich creatief te uiten, initiatief te nemen, een eigen mening te vormen en voor elkaar te zorgen. 
 

Hartelijk

Welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. We bieden onze kinderen vertrouwen en openheid zodat zij zich maximaal kunnen ontplooien als leerling en als mens. We werken aan een hartelijke omgeving waar iedereen zich welkom voelt. Wij geloven dan ook dat ouderparticipatie een versterking is van onze school. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarom nodigen wij ouders hartelijk uit om hun steentje bij te dragen. Zo hopen wij dat iedereen op onze school, net als ons, een stukje kan thuiskomen. 

buitenklas
kampen bouwen